Master studije

Master akademske studije (skraćeno MAS) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu traju dve godine (šest semestara tj. 120 ESPB) i student se opredeljuje za jedan od ponuđenih modula. Odabirom Modula za brodogradnju, koji organizuje Katedra za brodogradnju, student se određuje za niz uskostručnih predmeta gde se upoznaje sa naprednim znanjima i veštinama iz oblasti brodogradnje – svim komponentama projektovanja broda od određivanja glavnih dimenzija i osnivanja forme do izrade tehničke dokumentacije, kroz proračun i analizu otpora broda, proračun propulzije i odabir propulzivnog kompleksa, direktan proračun brodske konstrukcije (proračun uzdužne čvrstoće i primenu metoda konačnih elemenata), proračun stabiliteta broda u oštećenom stanju, proračun ponašanja broda na talasima i drugi. Nakon odbranjenog Master rada, student stiče zvanje master inženjer mašinstva (skraćeno mas. inž. maš.), što odgovara međunarodno priznatoj tituli Master of Science (skraćeno M.Sc.).

Svi predmeti na MAS su jednosemestralni (osim master rada) i vrede 6 ESPB. Alternativno, moguće je organizovanje bloka od dva manja predmeta, koji vrede 2+4 ESPB. Ispiti se polažu u 6 predviđenih ispitnih rokova – januarski, februarski, junski, julski, septembarski i oktobarski ispitni rok. Način polaganja ispita definisan je pojedinačnim planovima predmeta.

Nastavni plan