O katedri

Katedra za brodogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu više od 75 godina školuje inženjere brodogradnje, i jedina je visokoškolska i naučna institucija u Srbiji na kojoj se izučava brodogradnja. Pored obrazovanja budućih inženjera, aktivnosti Katedre obuhvataju i saradnju sa drugim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu, publikovanje i prezentovanje naučnih radova i monografija, razvoj i učešće na domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima, kao i saradnja sa privredom i nacionalnim telima.

Na Katedri je do danas diplomiralo preko 530 studenata koji su nekada činili okosnicu jugoslovenske, a danas su glavni nosioci srpske brodogradnje. Bivši đaci Katedre za brodogradnju su stub ovog razvoja čiji je rezultat preko 2500 izgrađenih brodova, od kojih je najveći deo građen za izvoz i danas plovi svetskim morima, jezerima i rekama. Naši bivši studenati rade u najznačajnijim domaćim brodskim kompanijama i projektnim biroima, ali i na visokim inženjerskim i rukovodećim pozicijama u renomiranim inostranim brodarskim klasifikacionim društvima, univerzitetima, vodećim institutima za brodsku hidrodinamiku, projektnim biroima i brodogradilištima. Često su sa uspehom nastavili usavršavanje u Holandiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Danskoj, Nemačkoj, SAD, Kanadi i drugim zemljama sa snažnom brodograđevnom tradicijom.

S obzirom da je brodogradnja stara i klasična struka, u nastavi se teži dobrom kompromisu između negovanja tradicije (osećaja za brod i njegovu formu) i primene najsavremenijih inženjerskih metoda i računarskih programa. Studenti se upoznaju sa osnivanjem brodskih linija, problemima stabiliteta, otpora, propulzije, konstrukcije, čvrstoće, upravljivosti, ponašanja broda na talasima i sl. Sa tako stečenim znanjima budući inženjeri se osposobljavaju za svaku fazu projektovanja, eksploatacije i remonta brodova.