Osnovne studije

Osnovne akademske studije (skraćeno OAS) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu traju tri godine (šest semestara tj. 180 ESPB) i opšteg su usmerenja. Međutim, nizom izbornih predmeta student se bliže određuje za užu oblast brodogradnja. Nakon odbranjenog Završnog predmeta, student stiče zvanje inženjer mašinstva (skraćeno inž. maš.), što odgovara međunarodno priznatoj tituli Bachelor of Science (skraćeno B.Sc.).

Svi predmeti na OAS su jednosemestralni i vrede 6 ESPB. Alternativno, moguće je organizovanje bloka od dva manja predmeta, koji vrede 2+4 ESPB. Ispiti se polažu u 6 predviđenih ispitnih rokova – januarski, februarski, junski, julski, septembarski i oktobarski ispitni rok. Način polaganja ispita definisan je pojedinačnim planovima predmeta.

Čvrsta preporuka je da, ako planira da nastavi master akademske studije na Katedri za brodogradnju, student odabere sve predmeta na OAS koji su u ponudi Katedre za brodogradnju. Time se stiče najbolja osnova za uspešan nastavak studija, ili alternativno, zaokružena celina koja svršenom studentu omogućava uspešno zaposlenje i rad u brodogradilištu, projektnom birou, klasifikacionom društvu ili brodarskom preduzeću.

Nastavni plan