Geometrija broda

Izvođenja

OAS, 4. semestar, pozicija 4

Cilj

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o formi (linijama) broda, geometrijskim karakteristikama i hidrostatici broda. Pored toga, studenti će se upoznati sa osnovama stabiliteta broda.

Ishod

 • Student će umeti da koristi tehničke veštine da protumači, koristi i koriguje postojeću ili samostalno osnuje novu formu brodskog trupa, kao i da na osnovu nje analizira i izradi osnovni hidrostaticki proračun broda – Dijagramski list.
 • Student će umeti da izabere i primeni odgovarajuće računarske i analitičke tehnike za rešavanje problema hidrostatike i plovnosti broda, razmatrajući ograničenja primenjenih tehnika.
 • Student će umeti efikasno da komunicira o inženjerskim pitanjima iz oblasti ovog predmeta.

Sadržaj teorijske nastave

 • Uvodna predavanja: Osnovni pojmovi i elementi broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, tipovi brodova, merne jedinice u brodogradnji.
 • Plan brodskih linija: Koordinatni sistem, prikaz broda u tri projekcije, zahtevi po pitanju oblika trupa, modeliranje brodske forme primenom računara, primeri Planova brodskih linija različitih tipova plovila.
 • Brodska hidrostatika: Osnovne geometrijske karakteristike rebara i vodnih linija, pojam areale rebara, određivanje istisnuća i deplasmana, određivanje težišta istisnuća.
 • Osnove plovnosti broda: Arhimedov zakon, uslov plutanja, plovnost potpuno uronjenih tela, stanje ravnoteže, pojam metacentra, pojam metacentarske visine.

Sadržaj praktične nastave

 • Projektni zadatak I: Izrada Plana brodskih linija primenom tradicionalne metode.
 • Projektni zadatak II: Izrada Dijagramskog lista.
 • Projektni zadatak III:Izrada Plana brodskih linija primenom računara.
 • Računski zadaci: Proračun osnovnih geometrijskih veličina prostih formi – površine rebara i vodnih linija, istisnuće, težišta površina, zapremine i mase, površinskog momenta inercije, početne metacentarske visine.