Geometrija broda

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

OAS, 4. semestar, pozicija 4

Cilj

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o formi (linijama) broda, geometrijskim karakteristikama i hidrostatici broda. Pored toga, studenti će se upoznati sa osnovama stabiliteta broda.

Ishod

Savladavanjem predmeta studenti stiču znanja o geometriji brodskog trupa, kao i osnovnoj brodskoj hidrostatici. Studenti se osposobljavaju da protumače, koriste i koriguju postojeću ili da samostalno osnuju novu formu broda, kao i da analiziraju i izrade osnovni hidrostatički proračun broda – Dijagramski list. Pored toga, studenti će se osposobiti da odrede osnovni parametar stabiliteta broda – početnu metacentarsku visinu.

Sadržaj teorijske nastave

  • Uvodna predavanja: Osnovni pojmovi i elementi broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, tipovi brodova, merne jedinice u brodogradnji.
  • Plan brodskih linija: Koordinatni sistem, prikaz broda u tri projekcije, zahtevi po pitanju oblika trupa, modeliranje brodske forme primenom računara, primeri Planova brodskih linija različitih tipova plovila.
  • Brodska hidrostatika: Osnovne geometrijske karakteristike rebara i vodnih linija, pojam areale rebara, određivanje istisnuća i deplasmana, određivanje težišta istisnuća.
  • Osnove plovnosti broda: Arhimedov zakon, uslov plutanja, plovnost potpuno uronjenih tela, stanje ravnoteže, pojam metacentra, pojam metacentarske visine.

Sadržaj praktične nastave

  • Projektni zadatak I: Izrada Plana brodskih linija primenom tradicionalne metode.
  • Projektni zadatak II: Izrada Dijagramskog lista.
  • Projektni zadatak III:Izrada Plana brodskih linija primenom računara.
  • Računski zadaci: Proračun osnovnih geometrijskih veličina prostih formi – površine rebara i vodnih linija, istisnuće, težišta površina, zapremine i mase, površinskog momenta inercije, početne metacentarske visine.

Materijali

• Najjaci naslov ikada

Preuzmi

• Drugi najjaci naslov

Preuzmi