Raspored ispita

Jun 2024

pozicijapredmetterminvrememestokomentar
4.4.5Geometrija broda12.06.2024.10.00426
5.4.5Plovnost i stabilitet broda 108.06.2024.10.00BST
5.5.5Brodske konstrukcije 1
6.4.2Oprema broda07.06.2024.10:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
6.4.3Brodski sistemi12.06.2024.12:00BST
6.5.5Završni predmetTermin ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
1.1.5Otpor broda07.06.2024.10:00BST
1.2.5Čvrstoća broda 1
1.5.5Brodske konstrukcije 1M
2.1.5Propulzija broda07.06.2024.10.00BST
2.2.5Plovnost i stabilitet broda 208.06.2024.10.00BST
2.3.5Brodske konstrukcije 2
2.4.2Oprema broda M07.06.2024.10:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
2.4.3Brodski sistemi M12.06.2024.12:00BST
2.5.5Čvrstoća broda 2
3.1.5Projektovanje broda
3.2.5Ponašanje broda na talasima08.06.2024.10.00BST
3.3.2Kormilarenje broda07.06.2024.10:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
3.3.3Računarski alati u brodogradnji
3.5.5Međunarodni propisi u brodogradnji12.06.2024.9.00426
4.1.4Stručna praksa – M

Jul 2024

pozicijapredmetterminvrememestokomentar
4.4.5Geometrija broda5.7.2024.14.30426
5.4.5Plovnost i stabilitet broda 129.6.2024.10.00BST
5.5.5Brodske konstrukcije 1
6.4.2Oprema broda25.6.2024.10:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
6.4.3Brodski sistemi
6.5.5Završni predmet5.7.2024.14.00426
1.1.5Otpor broda25.6.2024.10:00BST
1.2.5Čvrstoća broda 1
1.5.5Brodske konstrukcije 1M
2.1.5Propulzija broda25.6.2024.10:00BST
2.2.5Plovnost i stabilitet broda 229.6.2024.10.00BST
2.3.5Brodske konstrukcije 2
2.4.2Oprema broda M25.6.202410:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
2.4.3Brodski sistemi M
2.5.5Čvrstoća broda 2
3.1.5Projektovanje broda
3.2.5Ponašanje broda na talasima29.6.2024.10.00BST
3.3.2Kormilarenje broda25.6.2024.10:00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
3.3.3Računarski alati u brodogradnji
3.5.5Međunarodni propisi u brodogradnji5.7.2024.13.30426
4.1.4Stručna praksa – M