Raspored ispita

Januar 2024

pozicijapredmetterminvremesalakomentar
4.4.5Geometrija brodaTermin ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
5.4.5Plovnost i stabilitet broda 124.01.2024.10.00BST
5.5.5Brodske konstrukcije 1
6.4.2Oprema broda17.01.2024.10.00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
6.4.3Brodski sistemi
6.5.5Završni predmetTermin ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
1.1.5Otpor broda17.01.2024.10.00BST
1.2.5Čvrstoća broda 1
1.5.5Brodske konstrukcije 1M
2.1.5Propulzija broda17.01.2024.10.00BST
2.2.5Plovnost i stabilitet broda 224.01.2024.10.00BST
2.3.5Brodske konstrukcije 2
2.4.2Oprema broda M17.01.2024.10.00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
2.4.3Brodski sistemi M
2.5.5Čvrstoća broda 2
3.1.5Projektovanje broda
3.2.5Ponašanje broda na talasima24.01.2024.10.00BST
3.3.2Kormilarenje broda17.01.2024.10.00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
3.3.3Računarski alati u brodogradnji
3.5.5Međunarodni propisi u brodogradnjiTermin ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
4.1.4Stručna praksa – M

Februar 2024

pozicijapredmetterminvremesalakomentar
4.4.5Geometrija brodaTermin usmenog ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
5.4.5Plovnost i stabilitet broda 108.02.2024.10.00BST
5.5.5Brodske konstrukcije 1
6.4.2Oprema broda07.02.2024.10.00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
6.4.3Brodski sistemi
6.5.5Završni predmetTermin usmenog ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
1.1.5Otpor broda07.02.2024.10.00BST
1.2.5Čvrstoća broda 1
1.5.5Brodske konstrukcije 1M
2.1.5Propulzija broda07.02.2024.10.00BST
2.2.5Plovnost i stabilitet broda 208.02.2024.10.00BST
2.3.5Brodske konstrukcije 2
2.4.2Oprema broda M07.02.2024.10hBSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
2.4.3Brodski sistemi M
2.5.5Čvrstoća broda 2
3.1.5Projektovanje broda
3.2.5Ponašanje broda na talasima08.02.2024.10.00BST
3.3.2Kormilarenje broda07.02.2024.10.00BSTZainteresovani kandidati treba da se jave predmetnom nastavniku
3.3.3Računarski alati u brodogradnji
3.5.5Međunarodni propisi u brodogradnjiTermin usmenog ispita će biti određen u dogovoru sa kandidatima
4.1.4Stručna praksa – M