RINA akreditacija

Udruženje inženjera brodogradnje. Britanija ima dugu pomorsku tradiciju. Jedno od dva najveća udruženja u svetu. Okuplja veliki broj stručnjaka iz oblasti brodogradnje iz celog sveta. Tu su inženjeri koji rade po biroima, brodogradilištima, klasifikacionim društvima, brodarskim preduzećima, kao i profesori, istraživači i studenti. RINA ima redovne publikacije u formi naučno-popularnih časopisa sa ciljem informisanja stručne i šire javnosti o dešavanjima i novimama u svetu brodogradnje:

Takođe, jedan od uticajnijih časopisa iz oblasti brodogradnje je publikacija RINA:

Pored svega, RINA publikuje i biltene, brošure, i organizuje brojne konferencije iz različitih oblasti brodogradnje.

Kaderda sa ponosom ističe da su studije brodogradnje poseduju RINA akreditaciju. Time se potvrđuje kvalitet nastave kako Katedre, tako i celokupnom Mašinskog fakulteta.

Aktuelna akreditacija Master akademskih studija Katedre za brodogradnju obuhvata period do 2028. godine.