Brodske konstrukcije 2

Nosilac

Milorad Motok

Izvođenja

MAS, 2. semestar, pozicija 3

Cilj

  • Detaljno objašnjenje koncepta proračuna uzdužne čvrstoće ekvivalentnog nosača.
  • Objašnjenje specifičnih zahteva koje treba da ispune konstrukcije trupa tri najzastupljenija tipa broda: tankera, brodova za prevoz rasutog tereta i kontejnerskih brodova.

Ishod

  • Osposobljenost za praktičan proračun uzdužne čvrstoće trupa broda prema pravilima za gradnju brodova različitih klasifikacionih društava.
  • Detaljno poznavanje specifičnosti, globalne koncepcije i sastavnih elemenata trupova tankera, brodova za prevoz rasutog tereta i kontejnerskih brodova.

Sadržaj teorijske nastave

U prvom delu predmeta razmatraju se osnovni principi i metodologija proračuna uzdužne čvrstoće trupa: određivanje opterećenja ekvivalentnog nosača na osnovu krive specifičnog uzgona i krive specifične težine po jedinici dužine broda; određivanje geometrijskih karakteristika poprečnog preseka ekvivalentnog nosača; sračunavanje dodatne transverzalne sile i momenta savijanja trupa od talasa prema empirijskim formulama klasifikacionih društava; analiza ukupnog naponskog stanja. U drugom delu teorijske nastave studenti se upoznaju sa osnovnim elementima i specifičnostima konstrukcije trupa tankera, broda za prevoz rasutog tereta i kontejnerskog broda – njihovim nazivima, izgledom, osnovnom funkcijom, uslovima i opterećenjima koje trpe u toku eksploatacije, načinom izrade.

Sadržaj praktične nastave

U praktičnom delu se na detaljnom uglednom primeru objašnjava postupak proračuna uzdužne čvrstoće trupa prema pravilima za gradnju brodova klasifikacionih društava. U okviru samostalnog projekta student za “svoj brod” određuje: opterećenja ekvivalentnog nosača na osnovu krive specifičnog uzgona i krive specifične težine po jedinici dužine broda; geometrijske karakteristike poprečnog preseka ekvivalentnog nosača; dodatnu transverzalnu silu i moment savijanja trupa od talasa prema empirijskim formulama klasifikacionih društava – i sprovodi konačnu analizu ukupnog naponskog stanja.