Propulzija broda

Izvođač

Aleksandar Simić

Izvođenja

MAS, 2. semestar, pozicija 1

Cilj

Upoznavanje sa tipovima brodskih propulzora (specifičnosti, prednosti i mane, izbor najboljeg tipa propulzora). Praktična obuka treba da osposobi kandidata da odabere/isprojektuje najpovoljniji propulzor primenom uobičajenih inženjerskih metoda. Primena računara u izboru propulzora. Sticanje neophodnog znanja za određivanje potrebne snage brodskog motora.

Ishod

Poznavanje raznih tipova brodskih propulzora, a posebno propelera. Poznavanje njihovih prednosti i mana. Poznavanje koncepta projektovanja brodskih propelera primenom uobičajenih inženjerskih metoda. Osposobljenost za određivanje potrebne snage brodskog motora.

Sadržaj teorijske nastave

Student se upoznaje sa međusobnim uticajem trupa broda i propelera, zajedničkim radom propelera i motora, tipovima propelera, i konačno izborom/projektovanjem propelera primenom uobičajenih inženjerskih metoda. Objašnjavaju se i osnovni elementi neophodni za sprovođenje probnih vožnji. Proučavaju se i modelska ispitivanja kako bi student stekao neophodno znanje da naruči, odnosno protumači rezultate istih. Konačno, student se upoznaje i sa raznim vrstama propulzora koji više ili manje baziraju na propeleru (recimo, propeler u sapnici), kao i onima koji se od ovih znatno razlikuju i koji se ugrađuju kod relativno neuobičajenih tipova brodova ili na čamcima (na primer, vodomlazni propulzor). Pominje se i prenos snage od motora do propulzora od čega zavisi i izbor (tip) samog propulzora.

Sadržaj praktične nastave

U okviru praktične nastave, pored uobičajenih računskih zadataka koji prate pojedina poglavlja teorijske nastave, težište je na izradi samostalnog projekta (koji se nastavlja na projekt iz predmeta Otpor broda). Projekt se, ukratko, sastoji u sprovođenju proračuna primenom uobičajenih inženjerskih metoda (neki od njih i uz upotrebu računara), s ciljem da se odabere/isprojektuje optimalan propeler, odnosno odabere adekvatan brodski motor. Pored gornjeg, potrebno je uraditi i tehnički crtež propelera.