Ponašanje broda na talasima

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

3. semestar, pozicija 2

Cilj

Cilj predmeta je da student ovlada materijom ponašanja broda na talasima (tzv. pomorstvenošću broda). U okviru toga, neophodno je da savlada problematiku talasa na površini mora, i problematiku ljuljanja broda na mirnoj vodi, na regularnim i neregularnim talasima.

Ishod

  • Student će biti sposoban da primeni sveobuhvatno znanje iz fundamentalnih prirodnih i tehničkih nauka na rešavanje problema ponašanja broda na talasima – valjanje, poniranje i posrtanje na regularnim i neregularnim talasima. Osim toga, student će poznavati razvoj teorije talasa i analize pomorstvenosti broda, i njihovog značaja i primene na savremene propise o stabilitetu broda.
  • Student će biti u stanju da formuliše probleme ponašanja broda na talasima i analizira uticaje promene različitih parametara, kao što su promena metacentarske visine, uticaj forme, uticaj rasporeda i pomeranja tereta po brodu, i dr. Ovo će uključivati analizu i kvalitativnu procenu dostupnih podataka pri proračunu, a zatim i korišćenje inženjerskog rasuđivanja u slučaju nepotpunih ili nepouzdanih informacija.
  • Student će umeti da izabere i primeni odgovarajuće računarske i analitičke tehnike za modeliranje problema ponašanja broda na talasima, razmatrajući ograničenja primenjenih tehnika.
  • Student će umeti efikasno da komunicira o složenim inženjerskim pitanjima iz oblasti ovog predmeta.

Sadržaj teorijske nastave

Ljuljanje broda na mirnoj vodi: Valjanje, poniranje i posrtanje broda na mirnoj vodi. Sopstveni periodi ljuljanja broda. Određivanje dodatnih masa i prigušenja – strip teorija, Lujsova rebra. Talasi na površini vode: Hidrodinamička teorija talasa. Stohastička teorija talasa . Ljuljanje broda na regularnim talasima: Valjanje, poniranje i posrtanje broda. Pomeranje, brzine i ubrzanja tačaka broda. Zalivanje palube, izletanje propelera, sleming. Dodatni otpor broda na talasima. Uticaj ljuljanja na putnike i posadu. Ljuljanje broda na neregularnim talasima: Spektar ljuljanja broda na neregularnim talasima, značajne i RMS vrednosti ljuljanja. Pomeranja, brzine i ubrzanja tačaka broda na neregularnim talasima. Verovatnoća zalivanja palube, izletanja propelera i sleminga. Dodatni otpor. Uticaj na putnike i posadu. Kriterijumi pomorstvenosti. Mogućnost smanjenja ljuljanja. Stabilizatori ljuljanja.

Sadržaj praktične nastave

Vežbe prate nastavu s praktičnim primerima (zadacima)iz pomorstvenosti broda. Proračunava se valjanje, poniranje i posrtanja broda na mrnoj vodi, određivanja dodatnih masa i prigušenja broda, valjanja, poniranja i posrtanja broda na regularnim talasima i neregularnim talasima. U okviru vežbi studenti samostalno rade i projekat Pomorstvenosti broda, u kome (za brod čije su linije, dijagramski list, stabilitet i naplavljivost izradili u okviru predmeta Plovnost i stabilitet broda 1 i 2) proračunavaju poniranje i posrtanje broda pri plovidbi ka regularnim i neregularnim talasima.