Ponašanje broda na talasima

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

3. semestar, pozicija 2

Cilj

Cilj predmeta je da student ovlada materijom ponašanja broda na talasima (tzv. pomorstvenošću broda). U okviru toga, neophodno je da savlada problematiku talasa na površini mora, i problematiku ljuljanja broda na mirnoj vodi, na regularnim i neregularnim talasima.

Ishod

Student treba da ovalada materijom ponašanja broda na talasima (tzv. pomorstvenošću broda). U okviru toga, neophodno je da savlada problematiku talasa na površini mora, i problematiku ljuljanja broda na mirnoj vodi, na regularnim i neregularnim talasima.

Sadržaj teorijske nastave

Ljuljanje broda na mirnoj vodi: Valjanje, poniranje i posrtanje broda na mirnoj vodi. Sopstveni periodi ljuljanja broda. Određivanje dodatnih masa i prigušenja – strip teorija, Lujsova rebra. Talasi na površini vode: Hidrodinamička teorija talasa. Stohastička teorija talasa . Ljuljanje broda na regularnim talasima: Valjanje, poniranje i posrtanje broda. Pomeranje, brzine i ubrzanja tačaka broda. Zalivanje palube, izletanje propelera, sleming. Dodatni otpor broda na talasima. Uticaj ljuljanja na putnike i posadu. Ljuljanje broda na neregularnim talasima: Spektar ljuljanja broda na neregularnim talasima, značajne i RMS vrednosti ljuljanja. Pomeranja, brzine i ubrzanja tačaka broda na neregularnim talasima. Verovatnoća zalivanja palube, izletanja propelera i sleminga. Dodatni otpor. Uticaj na putnike i posadu. Kriterijumi pomorstvenosti. Mogućnost smanjenja ljuljanja. Stabilizatori ljuljanja.

Sadržaj praktične nastave

Vežbe prate nastavu s praktičnim primerima (zadacima)iz pomorstvenosti broda. Proračunava se valjanje, poniranje i posrtanja broda na mrnoj vodi, određivanja dodatnih masa i prigušenja broda, valjanja, poniranja i posrtanja broda na regularnim talasima i neregularnim talasima. U okviru vežbi studenti samostalno rade i projekat Pomorstvenosti broda, u kome (za brod čije su linije, dijagramski list, stabilitet i naplavljivost izradili u okviru predmeta Plovnost i stabilitet broda 1 i 2) proračunavaju poniranje i posrtanje broda pri plovidbi ka regularnim i neregularnim talasima.