Kormilarenje broda

Izvođač

Aleksandar Simić

Izvođenja

MAS, 3. semestar, pozicija 4

Cilj

1. Upoznavanje sa elementarnim svojstvima upravljivosti broda u cilju obezbeđivanja bezbedne plovidbe broda.

2. Upoznavanje sa standardnim testovima i kriterijumima za ocenu upravljivosti.

3. Upoznavanje sa ITTC i IMO propisima.

4. Sticanje saznanja neophodnih za projektovanje broda koje se odnose na upravjivost (držawe kursa plovidbe, okretljivost, brzina reakcije broda na otklon kormila).

Ishod

1. Poznavanje osnovnih svojstava upravljivosti broda, postupaka za određivanje i kriterijuma za njihovu ocenu.

2. Osposobljenost za tumačenje propisa koji se odnose na upravljivost broda, kao i sprovođenje odgovarajućih testova upravljivosti.

3. Poznavanje mera koje treba preduzeti prilikom projektovanja broda u cilju obezbeđivanja zadovoljavajuće upravljivosti.

Sadržaj teorijske nastave

Težište teorijske nastave je na upoznavanju studenta sa opštim principima upravljivosti i neophodnim matematičkim formulacijama koje se odnose na:

a) osnovna svojstva upravljivosti,

b) matematički model kretanja, kao i mogućnosti i ograničenja metoda za numeričku prognozu ponašanja broda pri manevru,

c) upoznavanje sa standardnim ispitivanjima upravljivosti, i to sa vezanim/vođenim modelima (pravolinijska ispitivanja, ispitivanja u kružnom bazenu, ispitivanja RMM uređajem) i sa slobodnim modelima,  kao i brodovima realnim dimenzijama (spiralni i obrnuti spiralni test, test izvlačenja, Z test, manevar okretanja itd.).

Sadržaj praktične nastave

U okviru praktične nastave težište je na primeni u svakodnevnoj inženjerskoj praksi saznanja stečenih kroz teorijsku nastavu. Daju se praktična objašnjenja u vezi sprovođenja standardnih testova upravljivosti. Studenti se upoznaju sa aktivnim (bočni mlaznim propulzorima, pumpnim potiskivačima, kormilarsko propulzivnim uređajima itd.) i pasivnim kontrolnim uređajima (raznim tipovima kormila). Daju se preporuke za projektovanje brodova i izbor adekvatnih kontrolnih uređaja, a u cilju postizanja dobrih manevarskih karakteristika i ispunjavanja kriterijuma definisanih IMO propisima.