Plovnost i stabilitet broda 2

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

OAS, 2. semestar, pozicija 2

Cilj

Predmet predstavlja nastavak predmeta Plovnost i stabilitet broda 1, i u njemu studenti treba da dopune znanja iz ove oblasti brodogradnje. Treba da savladaju probleme utovara/istovara tereta, prodora vode, naplavljivosti i nasukanja broda.

Ishod

Student treba da ovlada problemima utovara/istovara tereta, prodora vode i nasukanja broda. Uz to, treba da nauči proračun i analizu naplavljivosti broda, kao i propise o stabilitetu oštećenog broda i nepotopivosti.

Sadržaj teorijske nastave

  • Utovar/istovar tereta: centrični utovar (tačka centričnog utovara, utovar male i velike količine tereta, utovar tečnog tereta), ekscentrični utovar.
  • Prodor vode: alternativni postupci proračuna(metoda utovara tereta, metoda izgubljenog istisnuća), centrični prodor, ekscentrični prodor, prodor vode u odeljenja sa čvrstim i tečnim teretom
  • Proračun naplavljivosti: klasičan, deterministički i probabilistički proračun naplavljivosti broda.
  • Nasukanje broda: određivanje reakcije dna (slučaj male i velike reakcije), stabilitet nasukanog broda, kritična reakcija dna, problem dokovanja i odsukanja.
  • Metode za poboljšanje stabiliteta: metode povećanja metacentarske visine, metode poboljšanja dodatnog stabiliteta broda (povećanje slobodnog boka, promena forme rebara).

Sadržaj praktične nastave

Vežbe prate nastavu s praktičnim primerima (zadacima)iz plovnosti i stabiliteta broda pri centričnom i ekscentričnom utovaru, i to za slučaj male i velike količine tereta, zatim utovara tečnog tereta, prodora vode i nasukanja broda. U okviru vežbi studenti samostalno rade i projekat Naplavljivosti broda: za brod čije je plan linija, dijagramski list i stabilitet izrađeni u okviru predmeta Plovnost i stabilitet broda 1, proračunava se i crta i analizira kriva naplavljivih dužina.