Projektovanje broda

Izvođenja

MAS, 3. semestar, pozicija 1

Cilj

Projektovanje broda je predmet koji objedinjuje sva znanja iz brodogradnje koja je student stekao tokom studija. Cilj je da student, u okviru nastave i samostalnog projekta, ovlada osnovnim znanjem i veštinama projektovanja brodova.

Ishod

Student treba, kroz nastavu i (posebno) kroz samostalni projekat, da ovlada osnovnim znanjem i veštinama projektovanja brodova.

Sadržaj teorijske nastave

Osnovni principi projektovanja broda. Spirala projektovanja. Vrste i sastavni delovi projekta broda. Projekat na bazi težine, zapremine i površine. Težinske grupe. Statistički podaci o brodovima. Projektovanje na bazi statističkih podataka i prototipa. Formule bazirane na statistici postojećih brodova: glavne dimenzije i njihovi odnosi, koeficijenti forme, težinske grupe, snaga motora. Uticaj dimenzija i forme broda na stabilitet, otpor, čvrstoću, kormilarenje, pomorstvenost. Proračun prve aproksimacije broda. Proračun druge aproksimacije broda. Projektovanje prema prototipu. Izbor prototipa. Glavne dimenzije, koeficijenti forme, težinske grupe, snaga motora. Formiranje brodskih linija. Centracija. Izrada generalnog plana broda. Izrada tehničkog opisa. Specifičnosti u projektovanju teretnih brodova (višenamenskih, kontejnerskih, za rasuti teret, tankera), putničkih brodova, ratnih brodova itd. Specifičnosti u projektovanju rečnih brodova.

Sadržaj praktične nastave

Praktični problemi projektovanja broda koji ilustruju teme sadržane u teorijskoj nastavi. U okviru vežbi student, na osnovu stečenog znanja i tehničke dokumentacije, treba samostalno da izradi idejni projekat teretnog broda (kontejnerskog broda, broda za rasuti teret, višenamenskog broda ili tankera).