Međunarodni propisi u brodogradnji

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

MAS, 3. semestar, pozicija 5

Cilj

Cilj predmeta je da obuhvati osnovne aspekte međunarodnih propisa u brodogradnji, njihov nastanak i razvoj, i (posebno) uticaj propisa na projektovanje broda. Predmetom je obuhvaćena i kritička analiza postojećih propisa.

Ishod

Razumevanje osnovnih koncepata međunarodnih propisa u brodogradnji, njihovog razvoja i uticaja na sigurnost, životnu sredinu i postupak projektovanja broda.

Sadržaj teorijske nastave

Pravila, propisi i konvencije u projektovanju, gradnji i eksploataciji broda. Vrste propisa. Pravila klasifikacionih društava, međunarodne konvencije, nacionalni propisi. Deterministički propisi. Probabilistički propisi. Propisi zasnovani na postavljenom cilju (Goal-based Standards). Međunarodni pomorski propisi. Međunarodna konvencija o zaštiti života na moru (SOLAS). Baždarenje – Međunarodna konvencija o baždarenju (tonaži). Propisi o slobodnom boku i teretnoj vodnoj liniji – Međunarodna konvencija o teretnoj vodnoj liniji (ICLL). Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova (MARPOL). Međunarodna konvencija o kontroli i rukovanju balastnom vodom. Vibracije i buka. Uticaj propisa na sigurnost, životnu sredinu i projektovanje brodova. Kritička analiza postojećih propisa. Pravila o gradnji brodova unutrašnje plovidbe. Propisi Evropske Unije o gradnji brodova unutrašnje plovidbe. ECE propisi. ADN propisi. Nacionalni propisi. Uticaj propisa na sigurnost, životnu sredinu i projektovanje brodova. Kritička analiza postojećih propisa.

Sadržaj praktične nastave

Praktični primeri i primena propisa obuhvaćenih teorijskom nastavom. Neke pojedinosti propisa. Analiza uticaja propisa na sigurnost broda, okruženje i postupak projektovanja. Nastava se odvija paralelno sa predmetom Projektovanje broda, tako da studenti mogu da primene naučeno u svojim projektnim zadacima.