Čvrstoća broda 2

Izvođenja

MAS, 2. semestar, pozicija 5

Cilj

  • Objašnjenje osnovnih principa numeričkih metoda strukturne analize.
  • Objašnjenje teorijskih i praktičnih osnova metode konačnih elemenata.
  • Detaljno objašnjenjenje primene metode konačnih elemenata u proračunu čvrstoće brodskih konstrukcija.

Ishod

  • Detaljno poznavanje koncepta strukturne analize metodom konačnih elemenata.
  • Osposobljenost za praktičnu primenu komercijalnih računarskih MKE paketa u direktnom proračunu brodskih konstrukcija.

Sadržaj teorijske nastave

Osnovni predmet proučavanja u ovom predmetu je metoda konačnih elemenata, kao najvažnija numerička metoda za strukturnu analizu u savremenoj inženjerskoj praksi.Teorijski deo nastave je osmišljen kao prvi susret sa metodom konačnih elemenata za slušaoce kojima ona nije glavni predmet proučavanja, već samo jedna od mnogih alatki čiju primenu moraju da savladaju. To u većem delu razmatranja dozvoljava donekle uprošćen pristup, u kome se ne insistirati na svim detaljima matematičkih izvođenja a akcenat stavlja na aspekte bitne za korektnu praktičnu MKE analizu primenom komercijalnih (gotovih) programskih paketa.

Sadržaj praktične nastave

U praktičnom delu se kroz rad na računaru i korišćenje komercijalnih programskih paketa studenti osposobljavaju za samostalne proračune tipičnih MKE modela brodske konstrukcije. Kreće se od jednostavnijih grednih modela – ramova poprečnih preseka broda i ravanskih rešetki strukture trupa, pa se postepeno preko modela orebrenih panela brodske konstrukcije koji uključuju i konačne elemente tipa tanke ploče prelazi na složene modele okvirnog rebra i skladišta u trupu broda.