Čvrstoća broda 1

Izvođenja

MAS, 1. semestar, pozicija 2

Cilj

Objašnjenje svih vidova popuštanja brodske konstrukcije i definisanje njenih graničnih stanja. Objašnjenje globalnih uprošćenja matematičkog modela trupa broda i koncepta proračuna njegove čvrstoće analitičkim i numeričkim metodama.

Ishod

Detaljno poznavanje koncepta proračuna čvrstoće trupa broda u savremenoj brodograđevnoj praksi.

Osposobljenost za praktičnu primenu analitičkih metoda nauke o čvrstoći u direktnom proračunu brodskih konstrukcija i analizi i osavremenjivanju pravila za gradnju brodova klasifikacionih društava.

Sadržaj teorijske nastave

U teorijskom delu nastave student se upoznaje sa različitim vidovima popuštanja brodske konstrukcije i njenim graničnim stanjima. Razmatraju se osnovna opterećenja trupa i objašnjava njihova klasifikacija na statička, kvazistatička i dinamička. Objašnjava se osnovni koncept analize primarnog, sekundarnog i tercijarnog odziva strukture i uslovna podela tih proračuna na uzdužnu, poprečnu i lokalnu čvrstoću. Proučavaju se pre svega analitičke i neke numeričke metode proračuna greda, rešetki, neorebrenih i orebrenih ploča brodske konstrukcije. Objašnjava se globalni koncept odgovarajućih matematičkih modela trupa broda, uprošćenja koja je neophodno primeniti u cilju primene analitičkih metoda, ograničenja takvog pristupa analizi i alternativne numeričke metode kojima se ta ograničenja mogu prevazići.

Sadržaj praktične nastave

U praktičnom delu se kroz izradu računskih zadataka studenti osposobljavaju za samostalne proračune savijanja i izvijanja greda i ravanskih rešetki brodske konstrukcije i analizu savijanja i proveru stabilnosti neorebrenih ploča i orebrenih panela strukture trupa. U savremenoj inženjerskoj praksi ove veštine su neophodne kako u direktnim proračunima čvrstoće trupa tako i u koncipiranju poluempirijskih formula u pravilima za gradnju brodova klasifikacionih društava.