Nastavnici

stefan-rudakovic

dr Stefan Rudakovićdocent

011/3302-320

Kabinet 426

Termini konsultacija:

• utorak: 12.30 - 13.30

• sreda: 12.30 - 13.30

Stefan Rudaković (Beograd, 1989) je na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu diplomirao 2014. i doktorirao 2021. godine disertacijom „A novel approach to stability assessment of river-sea ships”. Tokom studija, obavio je nekoliko praksi: brodogradilište „Vahali” u Beogradu (2012), kompanija „Via Donau” u Beču (2012), i klasifikaciono društvo „Biro Veritas” u Antverpenu (2015). Takođe, učestvovao je u Erasmus+ programu razmene studenata, tokom kojeg je uradio deo istraživanja za doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Trstu (2018).

Na Katedri za brodogradnju je od 2014. zaposlen je kao istraživač-saradnik, od 2015, kao asistent, a u zvanju docenta je od 2021. godine. Drži nastavu iz predmeta: Plovnost i stabilitet broda (1 i 2), Ponašanje broda na talasima, Geometrija broda i Međunarodni propisi u brodogradnji.

Učestvovao je u međunarodnom istraživačkom projektu „NOVIMAR” u okviru programa Horizon2020, kao i na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Razvoj nove generacije sigurnih, efikasnih i ekoloških (SE-EKO) brodova”. Takođe, bio je rukovodilac projekta „Confluence Belgrade” i vođa studentskog tima Katedre. Aktivno se bavi istraživačkim radom iz oblasti stabiliteta i sigurnosti broda, ponašanja broda na talasima, propisima u brodogradnji i brodske hidrodinamike. Član je društava DBIT i RINA.

Predmeti:

• Geometrija broda

• Međunarodni propisi u brodogradnji

• Plovnost i stabilitet broda 1

• Plovnost i stabilitet broda 2

• Ponašanje broda na talasima

Bivši nastavnici