Nastavnici

stefan-rudakovic

dr Stefan Rudakovićdocent

011/3302-320

Kabinet 426

Termini konsultacija:

• utorak: 12.30 - 13.30

• sreda: 12.30 - 13.30

Stefan Rudaković (Beograd, 1989) je na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu diplomirao 2014. i doktorirao 2021. godine disertacijom „A novel approach to stability assessment of river-sea ships”. Tokom studija, obavio je nekoliko praksi: brodogradilište „Vahali” u Beogradu (2012), kompanija „Via Donau” u Beču (2012), i klasifikaciono društvo „Biro Veritas” u Antverpenu (2015). Takođe, učestvovao je u Erasmus+ programu razmene studenata, tokom kojeg je uradio deo istraživanja za doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Trstu (2018).

Na Katedri za brodogradnju je od 2014. zaposlen je kao istraživač-saradnik, od 2015, kao asistent, a u zvanju docenta je od 2021. godine. Drži nastavu iz predmeta: Plovnost i stabilitet broda (1 i 2), Ponašanje broda na talasima, Geometrija broda i Međunarodni propisi u brodogradnji.

Učestvovao je u međunarodnom istraživačkom projektu „NOVIMAR” u okviru programa Horizon2020, kao i na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Razvoj nove generacije sigurnih, efikasnih i ekoloških (SE-EKO) brodova”. Takođe, bio je rukovodilac projekta „Confluence Belgrade” i vođa studentskog tima Katedre. Aktivno se bavi istraživačkim radom iz oblasti stabiliteta i sigurnosti broda, ponašanja broda na talasima, propisima u brodogradnji i brodske hidrodinamike. Član je društava DBIT i RINA.

Predmeti:

• Geometrija broda

• Međunarodni propisi u brodogradnji

• Plovnost i stabilitet broda 1

• Plovnost i stabilitet broda 2

• Ponašanje broda na talasima

ines-ivkovic

Ines Ivkovićasistentkinja

Kabinet 4, Toplana MF

Termini konsultacija:

• ponedeljak: 12.30 - 14.00

• petak: 12.30 - 14.00

Ines Ivković (Kotor, 1997) je na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu završila master studije 2022. sa temom master rada „Analiza potencijala smanjenja težine broda upotrebom sendvič panela na primjeru morskog broda za rasuti teret”. Više puta je nagrađivana povodom Dana fakulteta za izvanredan uspeh postignut na Osnovnim i Master akademskim studijama. Tokom studija je obavila stručnu praksu u firmi „Ocean Pro Marine Engineers” u Beogradu (2021). Nakon studija je godinu dana radila u firmi „Argo Navis Bespoke Yachting” u Beogradu (2022), a potom još godinu dana u firmi „Argo Navis International” u Tivtu (2023-2024). Doktorske studije je upisala 2023. godine.

Na Katedri za brodogradnju je od 2024. zaposlena je kao asistentkinja. Drži vežbe iz predmeta Geometrija broda.

Za vreme master studija je učestvovala u radu studentskog tima Katedre u izradi projekta „Sava ECO”. Aktivno se bavi istraživačkim radom u oblasti energetske efikasnosti brodova i metoda za procenu performansi plovila. Članica je društava DBIT i RINA.

Predmeti:

• Geometrija broda

Bivši nastavnici