Nova knjiga

Vesti i obaveštenja

09.04.2023.

Objavljena je nova knjiga „Contemporary ideas on ship stability” kojoj su doprineli profesori Katedre za brodogradnju!Publikacija „Contemporary ideas on ship stability” je knjiga iz istoimene serije koju uređuju eksperti iz oblasti stabiliteta i sigurnosti broda. Tradicionalno, poglavlja nastaju od odabranih radova sa konferencije „International Ship stability Workshop”, po izboru urednika. U poglavljima su opisani nedavni napreci u vezi tema iz oblasti stabiliteta i sigurnosti, kao što su: razvoj propisa o stabilitetu broda u neoštećenom i oštećenom stanju, probabilistički proračun stabiliteta, ponašanje broda na talasima, sigurnost rečnih, ribarskih, vojnih ili specijalnih brzih brodova, brodska hidrodinamika, numerička i modelska ispitivanja i mnoge druge.

Ponosni smo da su poglavlje „On Application of Standard Methods for Roll Damping Prediction to Ships with High Block Coefficient” napisali profesori Katedre za brodogradnju – prof. Stefan Rudaković i prof. Igor Bačkalov. Pored toga, prof. Bačkalov je i jedan od urednika ove publikacije. Poglavlje preispituje validnost poznate Ikedine metode za procenu prigušenja broda pri valjanju. U pokušaju da primene metodu za slučaj rečno-morskih brodova, autori su primetili da ona ponekad daje apsurdne rezultate za brodove koji imaju visoke vrednosti koeficijenta istisnuća (za brodove sa približno Cb > 0.74). Zbog toga je razvijena modifikovana formula za procenu prigušenja broda usled vrtloga. Predstavljena formula je primenjiva i na tipične morske brodove pune forme (balkere, tankere), s obzirom da je pri razvoju korišćena raznovrsna baza brodova.

Više informacija o knjizi možete videti na sledećem linku:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-16329-6

A o pomenutom poglavlju na sledećem linku:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16329-6_29