Održan sastanak DBIT: “Fish farm vessel”

DBIT sastanci

25.11.2022.

Nakon dvogodišnje pauze usled pandemije, prošle sedmice u prepunoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu održano je predavanje u organizaciji Društva brodograđevnih inženjera i tehničara – DBIT. Tema predavanja je bio projekat broda za uzgajanje ribe („fish farm vessel“) kog su, od početka do kraja, iz Beograda za Singapur tokom pandemije, sprovela u delo dva projektna biroa iz Beograda – „Ocean Pro“ i „Argo Navis“ – koje vode naše kolege inženjeri brodogradnje. Ponosni smo što je u projektu učestvovao veliki broj mladih inženjera brodogradnje koji su završili upravo naš smer. Predavanje su održali profesori Katedra za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu koji su učestvovali u ovom projektu, prof. dr Milan Kalajdzic i prof. dr Nikola Momčilović.


Postoje brodovi koji su sagrađeni za uzgajanje ribe, ali ovo je bio prvi od njih koji je dobio klasu i to od „American Bureau of Shipping“ (ABS), jednog od retkih klasifikacionih društava koja su pristala da se uhvate u koštac sa ovim projektom. Za ovaj, na mnogo načina specifičan tip broda, ne postoji direktno primenjiva tehnička regulativa, te je ABS zahtevao veliki broj proračuna, analiza i garancija. Skoro svaki od proračuna bio je nov i nestandardan, i o svakom se pregovaralo. Brod je sagrađen u brodogradilištu „Marko Polo“ pored Singapura i već je u upotrebi. Na predavanju smo, između ostalog, čuli:

  • kako to da se pri nagibu broda stabilitet može popraviti, a ne narušiti,
  • zašto se „fish farming“ industrija ubrzano razvija i koliko košta riba sa takvog uzgajališta,
  • o solarnim panelima i energetskoj efikasnosti plovila,
  • o izazovnim pregovorima sa klasifikacionim društvom,
  • da li konstrukcija treba da ima klasičan uzvoj ili ne,
  • šta konstrukciji broda čini torzija usled nesimetričnog krcanja,
  • kada se ovaj brod može smatrati morskim, a kada brodom za „zaštićene“ vode,
  • kolika je vrednost projekta, a za koliko se brod isplati vlasnicima.

Skup je okupio veliki broj studenata, profesora, predstavnika industrije, prijatelja struke i gostiju iz zemlje i regiona. Predavanje je, kao i obično, pratila i dugotrajna diskusija, a pitanja klasifikacionog društva tokom rada pokazala su se naivnim u poređenju sa pitanjima naših profesora u penziji.