Održan DBIT: Binarno balansiranje – ispitivanje stabiliteta broda pomoću savremenih računarskih sistema

DBIT sastanci

17.04.2024.

U ponedeljak 15. aprila 2024. godine održan je prvi sastanak hibridnog tipa u istoriji Društva brodograđevnih inženjera i tehničara (DBIT). Ovaj događaj je podrazumevao program uživo (kao i do sada), ali i prenos putem interneta, uz aktivno učestvovanje onih koji su se uključili iz inostranstva. Ovakav model se pokazao praktičnim i omogućio je većem broju kolega da prisustvuje predavanju.

Glavna tema večeri bilo je predavanje na temu softvera za procenu stabiliteta pod nazivom „Binarno balansiranje – ispitivanje stabiliteta broda pomoću savremenih računarskih sistema”, koje je održao inženjer brodogradnje Nikola Bundalo iz norveško-srpske kompanije Coastdesign. Tokom predavanja obrađene su oblasti:

  • Značaj stabiliteta za brodograđevnu industriju;
  • Istorijski razvoj metoda za procenu stabiliteta u toku plovidbe, nastanak i funkcionalnost prvih brodskih računara;
  • Princip proračuna stabiliteta u neoštećenom i oštećenom stanju;
  • Ekskluzivno je predstavljen novonastali softver za procenu stabiliteta „Hydro”, razvijen u Coastdesign-u.
  • Objašnjen je princip rada softvera „Hydro”, prikazane njegove performanse, pokazan korisnički interfejs i nekoliko primera iz prakse.

Zvezda predavanja, softver „Hydro”, demonstrirao je sposobnost proračuna velikog broja slučajeva krcanja, u kombinaciji sa više kriterijuma stabiliteta, i to za izuzetno kratko vreme. Efikasnost softvera je propraćena estetski primamljivim korisničkim interfejsom. Očekuje se da softver uskoro izađe na tržište.

U delu programa koji je vezan za sastanak članova DBIT-a, novi predsednik društva, prof. dr Nikola Momčilović, upoznao je članove sa tekućim informacijama, novinama u radu Društva, kao i nekim planovima:

  • Uvođenje prenosa DBIT-a uživo putem interneta.
  • Međunarodnu aktivnost društva, najpre kroz učestvovanje u radu CEMT-a (Confederation of European Maritime Technology Societies) i drugim međunarodnim organizacijama, nastavlja da obavlja doskorašnji predsednik DBIT-a, prof. dr Milorad Motok.
  • Interaktivna mapa naših inženjera rasutih po svetu je kreirana sa osveženim informacijama.
  • Oglašavanje vesti sa sastanka DBIT-a je podignuto na veći nivo, kroz objave na Linkdinu, Fejsbuku i sekciji DBIT-a na sajtu Katedre za brodogradnju, i to pre svega zaslugom našeg kolege doc. dr Stefana Rudakovića.
  • Baza naših inženjera se završava, i na osnovu nje će se izraditi statistika o članovima: koji tipovi brodova su im od poslovnog interesa, kojom vrstom posla se bave i slično. Prema ovakvoj raščlani, inače ideji potekloj od profesora u penziji dr Dejana Radojčića, društvo bi imalo više informacija o  strukturi aktivnosti svojih članova, pa time i industrije u zemlji. Profesor je predložio i održavanje sastanka na temu „DBIT o DBIT-u”.

Skupu se obratio i prof. dr Ivan Božić, direktor Alumni fondacije Mašinskog fakulteta u Beogradu, kojoj pripada i DBIT. Prof. Božić je informisao okupljene o tekućim aktivnostima ove organizacije, i benefitima koje bi u budućnosti mogli da imaju alumnisti Mašinskog fakulteta.

Prof. dr Nikola Momčilović, novi predsednik DBIT-a.
Fotografija: Miloš Pantelić.
Prof. dr Ivan Božić, direktor Alumni MF.
Fotografija: Miloš Pantelić.

Drugi „tradicionalno brodski” deo sastanka održao se prekoputa fakulteta u lokalnoj i intimnijoj varijanti „Kafane kod Lojda”.