Odabrana poglavlja iz brodske hidrodinamike

Izvođenja

DAS, 2. semestar, pozicija 3

Cilj

Cilj kusra je uzdizanje kandidata na viši nivo kroz istraživanje mogućnosti i ograničenja savremenih metoda za određivanje hidrodinamičkih karakteristika različitih tipova brodova.

Ishod

Detaljnije i dublje znanje brodske hidrodinamike

Sadržaj teorijske nastave

Savremene eksperimentalne i teorijske metode za izračunavanje hidrodinamičkih karakteristika različitih tipova plovnih objekata.

Sadržaj praktične nastave

U okviru praktične nastave student samostalno istražuje neku od tema iz oblasti brodske hidrodinamike.