Numeričke metode u brodskoj hidrodinamici

Izvođenja

DAS, 3. semestar, pozicija 1

Cilj

Upoznavanje sa teorijskim osnovama i praktičnim procedurama za rešavanje različitih problema iz oblasti brodske hidrodinamike primenom numeričkih metoda, uključujući i razvoj novih metoda.

Ishod

Osposobljenost kandidata da samostalno:

1) rešava probleme iz oblasti brodske hidrodinamike primenom numeričkih metoda.

2) razvija nove numeričke metode za rešavanje različitih problema iz oblasti brodske hidrodinamike, a na bazi rezultata eksperimentalnih istraživanja.

Sadržaj teorijske nastave

Proučavanje savremenih numeričkih metoda za rešavanje problema u oblasti brodske hidrodinamike i alata za njivoh razvoj.

Sadržaj praktične nastave

Razvoj i primena numeričkih metoda za rešavanje problema u oblasti brodske hidrodinamike: određivanje otpora broda, određivanje interakcije između broda i propulzora, određivanje uticaja ograničenja plovnog puta na hidrodinamičke karakterisitke broda, određivanje uticaja spoljašnjih poremećaja na pogon broda.