MAS na Katedri za brodogradnju su dobile RINA reakreditaciju

Vesti i obaveštenja

04.09.2023.

Britansko Kraljevsko udruženje inženjera brodogradnje (Royal Institution of Naval Architects – RINA) potvrdilo je petogodišnju obnovu akreditacije MAS studija Katedre za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu!

RINA (www.rina.org.uk) je jedna od dve najveće profesionalne organizacije iz oblasti brodogradnje u svetu, te je akreditacija studija na Katedri za brodogradnju potvrda kvaliteta nastavnog programa, kako Katedre, tako i Fakulteta. MAS studije Katedre za brodogradnju su od strane RINA-e prvi put akreditovane 2009. godine, a ovogodišnji proces reakreditacije za period od 2023/24. do 2027/28. godine je započet pripremom obimne dokumentacije o sadržaju nastave, ishodima učenja, kompetencijama nastavnika i saradnika, saradnji sa industrijom i akademskom zajednicom u zemlji i inostranstvu, iskustvima studenata i njihovim praksama, raspoloživoj infrastrukturi i resursima itd. Akreditacioni panel RINA-e, koji su činili Đuzepe Đigantesko, Endru Bani i Ema Muk-Pavić, je u maju ove godine posetio Mašinski fakultet i razgovarao sa nastavnicima i saradnicima Katedre, studentima i predstavnicima brodograđevne industrije u Srbiji. Obišli su kapacitete Fakulteta koji su na raspolaganju MAS studentima Katedre za brodogradnju: učionice, studentske prostorije, biblioteku, amfiteatre i laboratorije. Kao i nakon svakog ciklusa akreditacije, poseta je rezultirala izveštajem akreditacionog panela sa zahtevima i preporukama za unapređenje studija do narednog akreditacionog ciklusa, a koji za cilj ima dodatno i kontinuirano poboljšanje kvaliteta nastavnog programa.

Posebno nam je drago da je ova reakreditacija došla u godini kada Katedra za brodogradnju i Mašinski fakultet obeležavaju 75 godina postojanja, a Katedra se ovom prilikom zahvaljuje na pomoći i podršci upravi Fakulteta, službama, nastavnicima i saradnicima, kao i kolegama iz brodograđevne industrije, koji su pomogli obnovi RINA akreditacije.