Konferencija PostGradMarTec2024

Vesti i obaveštenja

28.05.2024.

Međunarodna konferencija postdiplomskim istraživanja iz oblasti brodogradnje i brodarstva PostGradMarTec2024 pruža jedinstvenu priliku postdiplomcima i mladim istraživačima da predstave svoj rad i istraživanja. Konferenciju organizuje CEMT (The Confederation of European Maritime Technology Societies) u saradnji sa RINA-om (The Royal Institution of Naval Architects).

Katedra za brodogradnju i Društvo brodograđevnih inženjera i tehničara imaju aktivnu sa radnju i sa RINA-om i sa CEMT-om, te stoga sa zadovoljstvom prosleđujemo ovaj poziv mladim kolegama i ohrabrujemo ih da iskoriste priliku i predstave neki svoj interesantan projekat ili istraživanje. Prihvata se širok raspon tema iz oblasti brodogradnje, pod uslovom da je projekat ili istraživanje izvedeno u proteklih 5 godina. Stoga je ova konferencija idealna prilika za razmenu znanja i iskustava sa drugim mladim stručnjacima iz univerziteta i industrije širom sveta.

Više informacija o konferenciji, kao i uslovima i rokovima za predaju radova za konferenciju, možete pronaći na linkovima CEMT-a:

O PostGradMarTec konferenciji
Poziv za konferenciju PostGradMarTec2024

A radove sa prethodnih PostGradMarTec možete skinuti sa sledećeg DropBox foldera:

Radovi sa PostGradMarTec konferencija