САДАШЊИ НАСТАВНИЦИ


Др Милан Хофман, редовни професор у пензији

Др Дејан Радојчић, редовни професор у пензији 

Др Милорад Моток, редовни професор, (Шеф Катедре)

Др Игор Бачкалов, доцент

Др Александар Симић, доцент

Др Никола Момчиловић, доцент

Др Милан Калајџић, доцент


 

Др Милан Хофман

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Теорија брода

Пловност и стабилитет брода 1 и 2

Понашање брода на таласима

Бродски системи

Пројектовање брода

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Пловност и стабилитет брода: теорија, прорачуни, при-мењени софтвер

Бродска хидродинамика

Отпор брода у плиткој води: теорија, прорачуни, развој софтвера

Понашање брода на таласима

Динамика брода

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

GAMM, ДБИТ

КОНТАКТ

mhofman@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

четвртак, 12h (426)


 

Др Дејан Радојчић

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Отпор брода

Пропулзија брода

Кормиларење брода

Опрема брода

Пројектовање брода

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

 

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

RINA, SNAME, ДБИТ

КОНТАКТ

dradojcic@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

понедељак и четвртак, 12h (Бродска сала)


 

Др Милорад Моток

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Бродске конструкције

Чврстоћа брода

Пројектовање брода

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Бродске конструкције

Чврстоћа брода

Структурна анализа (МКЕ)

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

ДБИТ (Председник Друштва)

КОНТАКТ

mmotok@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

четвртак, 14h (Бродска сала)

 

 


 

Др Игор Бачкалов

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Теорија брода

Пловност и стабилитет брода 1 и 2

Понашање брода на таласима

Међународни прописи у бропдоградњи

Пројектовање брода

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Динамички стабилитет брода

Понашање брода на таласима

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

RINA, ДБИТ

КОНТАКТ

ibackalov@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

уторак у 14h и четвртак 11h (Бродска сала)

 

 


 

Др Александар Симић

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Отпор брода

Пропулзија брода

Кормиларење брода

Опрема брода

Пројектовање брода

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Бродска хидродинамика 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

ДБИТ, RINA, SNAME

КОНТАКТ

asimic@mas.bg.ac.yu

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

понедељак 13h и среда 12h (Бродска сала)


 

Др Никола Момчиловић

НАСТАВНА ОБЛАСТ

Бродске конструкције

Чврстоћа брода

Пројектовање брода

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Бродске конструкције

Чврстоћа брода

Структурна анализа (МКЕ)

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

RINA, ДБИТ

КОНТАКТ

nmomcilovic@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

уторак и четвртак, 12h (Бродска сала)


 

Др Милан Калајџић

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ

 

Пловност и стабилитет брода 1 и 2

Бродски системи

Пројектовање брода

Рачунарски алати у бродоградњи

 

ИСТРАЖИВАЧКА ОБЛАСТ

Динамички стабилитет брода

Понашање брода на таласима

Аерохидродинамика једрилица

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

RINA, ДБИТ

КОНТАКТ

mdkalajdzic@mas.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

понедељак и четвртак, 12h (Бродска сала)