О КАТЕДРИ

Катедра за бродоградњу једина у Србији и Црној Гори школује инжењере бродоградње (Naval Architects). Катедра је основана 1948. године. Током више од шездесет година њеног постојања израсла је на овим просторима снажна и у светским размерама значајна бродоградња. Инжењери, бивши ђаци Катедре, били су стуб овог развоја чији је резултат преко 2300 изграђених бродова од којих је скоро половина извезена и данас плови светским морима, језерима и рекама.

 

До данас је дипломирало више од 400 студената инжењера бродоградње који чине окосницу српске и црногорске бродоградње. Осим тога, многи свршени студенти Катедре раде на престижним иностраним универзитетима, у институтима и бродоградилиштима широм света. Неки од њих су са успехом наставили усавршавање у Холандији, Великој Британији, Италији, Данској, САД, Канади и другим земљама са снажном бродограђевном традицијом.

 

С обзиром да је бродоградња стара и класична струка, у настави се тежи добром компромису између неговања традиције (осећаја за брод и његову форму) и примене најсавременијих инжењерских метода и компјутерских програма. Студенти се упознају са оснивањем бродских линија, проблемима стабилитета, отпора и пропулзије, конструкције, чврстоће, управљивости, понашања брода на таласима и сл. Са тако стеченим знањима будући инжењери се оспособљавају за пројектовање бродова.

 

Савремена бродоградња је спој науке и искуства, које се најбоље стиче у реалном окружењу. Због тога, студенти неколико пута у току семестра посећују бродоградилишта и већ изграђене пловне објекте, где се упознају са оним што слушају током наставе. Уз то, демонстрирају им се, са постојећом преносном мерном опремом, уобичајена мерења која се врше на бродовима: вибрација трупа и бродских уређаја, торзионих вибрација вратила, буке, апсорпције снаге, итд