МАТЕРИЈАЛИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА

Да ли је Титаник био непотопив?

(pdf)

Пловност и стабилитет брода 1 - предавања - 2018/19

(pdf)

Пловност и стабилитет брода 2 - предавања - 2016/17

(pdf)

Завршеци водних линија на прамцу

(zip)

Упутство за израду дијаграмског листа

(pdf)

Табеле за израду дијаграмског листа

(pdf)

Списак кривих са цртежа дијаграмског листа

(pdf)

Упутство за прорачун стабилитета брода Хернеровом методом

(pdf)

Табеле за прорачун стабилитета брода Хернеровом методом

(pdf)

Табеле за прорачун криве наплављивих дужина

(pdf)


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 и 2

 

Бродске конструкције 1 и 2 (предавања)

(zip)

 

Бродске конструкције 1 (вежбе)

(pdf)

Бродске конструкције 1 (примери прорачуна)

(rar)

Бродске конструкције 1 (цртежи ребара и распореда ребара)

(rar)

Бродске конструкције 1 (детаљи конструкције)

(rar)

Бродске конструкције 1 (дијаграми холанд и грађених профила)

(pdf)

 

Бродске конструкције 2 (вежбе)

 

(pdf)

Бродске конструкције 2 (додатни материјали)

(rar)


ЧВРСТОЋА БРОДА 1 и 2

 

Чврстоћа брода 1 (предавања)

(pdf)

Чврстоћа брода 2 (предавања)

(pdf)


 

ОПРЕМА БРОДА

Опрема брода - предавања

(pdf)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

Арматура цевовода

(pdf)


ОТПОР БРОДА

Oтпор брода - предавања - 2019/2020

(pdf)


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

Пропулзија брода - предавања - 2017/2018

(zip)


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

Кормиларење брода - предавања - 2020

(pdf)


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

Понашање брода на таласима 2019/20

(pdf)

Дијаграми за израчунавање додатне масе и пригушења Луисових ребара

(doc)


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

Упутство за израду претпројекта

(doc)

Дијаграми базирани на статистици за вишенаменске и контејнерске бродове

(pdf)

Пројектовање брода - линије и хидростатика (З. Ћирић)

(zip)

Упутство за трансформацију ареале ребара прототипа

(pdf)

Како направити модел брода за прорачун у програму AutoHydro

(doc)

Упутство за прорачун центрације брода

(doc)

Прорачун стабилитета брода - IMO критеријуми

(pdf)


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

Предавања - Међународни прописи у бродоградњи - 2019/2020

(pdf)


РАЗНО

Symbol B - фонт са бродским симболима

(ttf)

Постер Модула за бродоградњу

(tif)

Грб Катедре за бродоградњу

(gif)