ИСПИТНИ РОКОВИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО210-0693

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

БРО2100071

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

БРО210-1013

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ОПРЕМА БРОДА

БРО210-0954

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА претходни рок:

 

Име и презиме

Бр. индекса

Оцена

Марко Јосиповић

203/16

9

Немања Илић

171/16

9

Марко Пејаковић

362/16

8

Инес Ивковић

165/16

8

Тијана Ристић

1160/18

8

Урош Дробњак

117/16

6

Трифун Ивковић

166/16

6

Јована Трнинић

503/16

6

 

 

 

НАПОМЕНА

Напомене:

          Обавезно пријавите испит у наредном испитном року. У противном оцена неће бити заведена у служби за студентска питања.

          Студенти који желе да им оцена коју су добили буде заведена у наредном испитном року, пре краја испитног рока, треба да се јаве предметном наставнику и да, том приликом, донесу празну свеску за полагање испита, као и индекс.

          Сви студенти који желе да поправе оцену најмање недељу дана пре термина за одржавање наредног испитног рока треба да се јаве предметном наставнику.


ОТПОР БРОДА

БРО220-0955

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЧВРСТОЋА БРОДА 1

БРО220-1015

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

БРО220-0956

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 2

БРО220-0695

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

БРО2200197

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


ЧВРСТОЋА БРОДА 2

БРО2201017

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

БРО2201018

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

БРО2200697

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

БРО220-0958

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


РАЧУНАРСКИ АЛАТИ У БРОДОГРАЊИ

БРО2201019

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

БРО220-0494

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО220-0361

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ