ИСПИТНИ РОКОВИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО210-0693

ИСПИТНИ РОК

Јул 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

28.06.2019. у 10 сати у БСТ (ако има пријава)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

БРО2100071

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

БРО210-1013

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ОПРЕМА БРОДА

БРО210-0954

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

РЕЗУЛТАТИ

Име и презиме

Бр. индекса

Оцена

Урош Дробњак

117/16

8

НАПОМЕНА

Увид у рад је могућ у терминима за пријем студената и консултације.


ОТПОР БРОДА

БРО220-0955

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЧВРСТОЋА БРОДА 1

БРО220-1015

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

БРО220-0956

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

РЕЗУЛТАТИ

Име и презиме

Бр. индекса

Филип Лакић

1096/17

Петар Караџић

1029/18

УСМЕНИ ИСПИТ

Усмени део испита биће одржан у среду, 12.06. у БСТ, са почетком у 10 сати.


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 2

БРО220-0695

ИСПИТНИ РОК

Јул 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

28.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

БРО2200197

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


ЧВРСТОЋА БРОДА 2

БРО2201017

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

БРО2201018

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

БРО2200697

ИСПИТНИ РОК

Јул 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

28.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

БРО220-0958

ИСПИТНИ РОК

Јун/Јул

ПИСМЕНИ ИСПИТ

06.06.2019. у 10 сати у БСТ

27.06.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


РАЧУНАРСКИ АЛАТИ У БРОДОГРАЊИ

БРО2201019

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

БРО220-0494

ИСПИТНИ РОК

Јул 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

3.07.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО220-0361

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ