ИСПИТНИ РОКОВИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО210-0693

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

БРО2100071

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

БРО210-1013

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ОПРЕМА БРОДА

БРО210-0954

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

НАПОМЕНА

Сви студенти који су положили предмет, а није им уписана оцена, треба да пријаве предмет у наредном року и да се јаве предметном наставнику.


ОТПОР БРОДА

БРО220-0955

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

22.01.2019. у 10 сати у БСТ

05.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

Писмени део испита, у фебруарском испитном року, положили су следећи кандидати:

 

Лука Мијатовић

1026/18

Бранимир Милић

1212/17

Никола Трајковић

1178/18

 

Усмени део испита биће одржан у среду, 13.02. у БСТ од 10 сати.


ЧВРСТОЋА БРОДА 1

БРО220-1015

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

БРО220-0956

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

22.01.2019. у 10 сати у БСТ

05.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

Писмени део испита, у фебруарском испитном року, положили су следећи кандидати:

 

Божидар Дулић

1121/16

Лука Поповић

1241/16

Ана Станојевић

369/03

 

Усмени део испита биће одржан у среду, 13.02. у БСТ од 12 сати.


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 2

БРО220-0695

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

БРО2200197

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


ЧВРСТОЋА БРОДА 2

БРО2201017

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

БРО2201018

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

БРО2200697

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.01.2019. у 10 сати у БСТ

14.02.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

БРО220-0958

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

Стефан

Зечевић

1115/17

10

Владан

Вуковић

1252/17

9

 

УСМЕНИ ИСПИТ

Сви студенти који су положили предмет, а није им уписана оцена, треба да пријаве предмет у наредном року и да се јаве предметном наставнику.


РАЧУНАРСКИ АЛАТИ У БРОДОГРАЊИ

БРО2201019

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

БРО220-0494

ИСПИТНИ РОК

Јануар/Фебруар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО220-0361

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ