ИСПИТНИ РОКОВИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО210-0693

ИСПИТНИ РОК

октобар 2 - 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

26.09.2019. у 8 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

БРО2100071

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

БРО210-1013

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ОПРЕМА БРОДА

БРО210-0954

ИСПИТНИ РОК

Август/Септембар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

21.08.2019. у 10 сати у БСТ

11.09.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

Име и презиме

Бр. индекса

Бр. бодова

Оцена

Милан Лазаревић

235/16

86%

9

 

 

НАПОМЕНА


ОТПОР БРОДА

БРО220-0955

ИСПИТНИ РОК

Август/Септембар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

21.08.2019. у 10 сати у БСТ

11.09.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЧВРСТОЋА БРОДА 1

БРО220-1015

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

БРО220-0956

ИСПИТНИ РОК

Август/Септембар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

21.08.2019. у 10 сати у БСТ

11.09.2019. у 10 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

Име и презиме

Бр. индекса

Бр. бодова

Оцена

Петар Караџић

1029/18

100%

10

Лука Мијатовић

1026/18

87%

9

Игор Ђорђевић

1243/15

80%

8

Тијана Ристић

1180/18

58%

6

УСМЕНИ ИСПИТ

 

Усмени део испита биће одржан 18.09.2019. у БСТ са почетком у 10 сати

Увид у радове могућ је у терминима за консултације.


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 2

БРО220-0695

ИСПИТНИ РОК

октобар 2 - 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

26.09.2019. у 8 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

БРО2200197

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


ЧВРСТОЋА БРОДА 2

БРО2201017

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 19.01. у 9 сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

БРО2201018

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

БРО2200697

ИСПИТНИ РОК

октобар 2 - 2019

ПИСМЕНИ ИСПИТ

26.09.2019. у 8 сати у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

БРО220-0958

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


РАЧУНАРСКИ АЛАТИ У БРОДОГРАЊИ

БРО2201019

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

БРО220-0494

ИСПИТНИ РОК

ПИСМЕНИ ИСПИТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО220-0361

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ