ИСПИТНИ РОКОВИ


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО210-0693

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

30.08.2022. у 10 часова у БСТ

20.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

БРО2100071

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


БРОДСКИ СИСТЕМИ

БРО210-1013

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ОПРЕМА БРОДА

БРО210-0954

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

НАПОМЕНА

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.


ОТПОР БРОДА

БРО220-0955

 

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.08.2022. у 10 часова у БСТ

13.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

  

УСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.


ЧВРСТОЋА БРОДА 1

БРО220-1015

 

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9сати (јануарски рок)

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

БРО220-0956

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

23.08.2022. у 10 часова у БСТ

13.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

  

УСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.


ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 2

БРО220-0695

 

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

30.08.2022. у 10 часова у БСТ

20.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

БРО2200197

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

24.01. у 12 сати (јануарски рок)


ЧВРСТОЋА БРОДА 2

БРО2201017

ИСПИТНИ РОК

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

19.01. у 9сати (јануарски рок)

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

БРО2201018

ИСПИТНИ РОК

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику. 

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ПОНАШАЊЕ БРОДА НА ТАЛАСИМА

БРО2200697

 

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

30.08.2022. у 10 часова у БСТ

20.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДА

БРО220-0958

 

ИСПИТНИ РОК

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

  

УСМЕНИ ИСПИТ

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.


РАЧУНАРСКИ АЛАТИ У БРОДОГРАЊИ

БРО2201019

ИСПИТНИ РОК

 

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ У БРОДОГРАДЊИ

БРО220-0494

ИСПИТНИ РОК

 

Септембар/Октобар 2022

ПИСМЕНИ ИСПИТ

30.08.2022. у 10 часова у БСТ

20.09.2022. у 10 часова у БСТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ БРОДСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПЛОВНОСТ И СТАБИЛИТЕТ БРОДА 1

БРО220-0361

ИСПИТНИ РОК

 

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве предметном наставнику.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ:

 

УСМЕНИ ИСПИТ